Podklady pro ZO 22.5.

5. Návrh na schválení Změny č. 1 územního plánu obce Plchov

1_základní členění území

2_hlavní výkresObec Plchov

3_koncepce uspořádání krajiny

4_koncepce veřejné infrastruktury

5_Koncepce veřejné infratsruktury_el.energie, plyn, vodovod, kanalizace

6_VPS 7a_koordinační výkres

7b_koordinační výkres

9_ZPF Text-odůvodnění Text-srovnávací výkres Text-výroková část

15. Žádost country kapely Pohodáři o příspěvek na pořádání country festivalu

dopis pro sponzory 2019 starosta Plchov pdf

Návrh (za kulturní výbor) je udělit příspěvek ve výši cca 5000 Kč (na odměny kapel) + pronájem hasičárny (respektive toalet), samozřejmě je to k další diskuzi.

16. Žádost country kapely Pohodáři o příspěvek na část nákladů na rekonstrukci „Chýše“

dopis zastupitelstvu

17. Úprava nájemní smlouvy „Chýše“

18. Platby za jističe objektů, které slouží v obecně prospěšném zájmu

 • týká se objektů hasičárny a chýše
 • hasičárna – jistič je rozpočítáván mezi SDH a obec reálným poměrem spotřebované energie (cca 3/4 SDH)
 • chýše – celá platba za jistič jde za nájemcem, i když obec využívá el. např. i pro osvětlení hřiště
 • návrh spočívá v prominutí plateb za jistič v plné výši (alternativně 1/2) od počátku platnosti aktuálních smluv (od 1.3.2019 do doby podepsání dodatků smluv) především z důvodu, že objekty slouží veřejně prospěšnému zájmu a v případě, že by nájemní smlouvy nebyly uzavřeny, obec by přesto platila platby za jističe v plné výši.

19. Nájem hasičárny

 • ujasnit možnosti částečného pronájmu objektu hasičárny (např. v případě využití pouze toalet apod.)
 • možné varianty:
  • umožnit pronájem pouze celé hasičárny za stávající poplatek
  • zavedení sníženého poplatku za částečný pronájem (bez sálu)
  • umožnit částečný pronájem (bez sálu) bez poplatku, čistě dle uvážení a domluvy s SDH

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *