Podklady pro ZO 5.6.

Pozvánka

pozvanka [.pdf]


Návrh na úpravu provozního řádu sportovního areálu

Návrh Ing. Aulický:

Fin RA PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Fin RA priloha č. 1 – pravidlapro zapůjčování

 

Návrh Ing. Pacholík:

MP – Fin RA PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU v2 (pouze drobnosti, čeština apod.)

priloha č. 1 – půjčování sportovního vybavení (obsahuje pravidla, vzor provozní knihy a seznam materiálu)

 

Původní návrh na minulém ZO:

V ZO květen 2019 PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ – pacholík

Návrh usnesení:

ZO schvaluje provozní řád sportovního areálu, viz příloha zn. schváleno zastupitelstvem.


Úprava nájemní smlouvy na objekt „chýše“

smlouva o nájmu nebytových prostor – hřiště v6 (doba určitá), lze zapnout/vypnout revize

  • doplněna možnost výpovědi při porušení smlouvy (výpovědní doba 1 měsíc)
  • změna doby nájmu na dobu určitou, do 31.12.2023
  • po tuto dobu bez nájmu, následně 1000 Kč/měsíčně (materiál 40000 Kč, první rok práce)

Návrh usnesení:

ZO schvaluje smlouvu v navrhovaném znění.


Platby za jističe objektů, které slouží ve veřejně prospěšném zájmu

Stávající tarif na hasičárně C45d, 50A (předpoklad snížení na 32A), hřiště C02d, 25A.

Ceníky

web_cenik_elektrina_na-3-rok__mop_112018_cezdi (pro podnikatele)

Alternativa k již projednávaným variantám:

  • účtovat pouze složku za distribuci a  dodávku za spotřebované kWh
  • za rezervovaný příkon účtovat pouze za jistič, který by pro svoji činnost reálně potřebovali v obou případech – cca 1x 16A.
  • konkrétně by to vycházelo při spotřeba 3/4, cca na 21 000 Kč (SDH) z celkových 55 000 Kč.
  • výpočet

(zatím neprojednáno s SDH)

Problematika se překrývá s projednávaným bodem č. 7., kde SDH zpochybňuje požadavek obce na úhradu části za hlavní jistič na základě aktuálního znění smlouvy.

Část z předchozí smlouvy, kdy SDH platilo 1/10 z celé faktury, tzn. včetně hlavního jističe.

Nájemce je povinen uhradit platbou v hotovosti 10 % (slovy deset procent) z celkových nákladů na spotřebované energie (elektřina, uhlí). Částka bude splatná vždy po celkovém ročním zúčtování; účetní podklady předloží pronajímatel nájemci.


Část z aktuální smlouvy, kdy obec předpokládá platbu opět z celé faktury, jen poměr spotřeby je zjištěn pomocí podružného elektroměru.

Nájemce je povinen uhradit platbou v hotovosti náklady na spotřebovanou elektrickou energii v prostorech, které jsou z velké části využívány pro volnočasové aktivity členů SDH (horní patro hasičárny včetně sálu a kuchyňských prostor, venkovní „buňka“ s okolím). Elektřina v těchto prostorech je měřena podružným certifikovaným elektroměrem. Částka bude splatná vždy po celkovém ročním zúčtování; účetní podklady předloží pronajímatel nájemci. 

Z důvodu nejednoznačné formulace stávající smlouvy, je jeden z návrhů prominutí SDH část faktury za rezervaci příkonu do doby dalších úprav smlouvy.

Návrh usnesení:

ZO schvaluje prominutí platby za rezervovaný příkon podle jističe.


Žádost SDH Plchov ve věci platby za spotřebovanou elektrickou energii

k bodu 7.


Žádost SDH Plchov o příspěvek úpravu venkovních prostor navazujících na buňku

k bodu 8.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *