Podklady na ZO 10.12.2019

Program:

 1. Pravidla rozpočtového provizoria
 2. Rozpočtové opatření č. 8 a 9.
 3. Žádosti a stížnosti občanů.
 4. Servisní smlouva s firmou Kubíček VHS. s.r.o.
 5. Žádosti o dotace
 6. Informace o ČOV
 7. Smlouva s Rezkovými na úhradu spoluúčasti za zpracování územního plánu
 8. Diskuze

Rozšíření programu:

???

Schválení programu.

__________________________

 

Pravidla rozpočtového provizoria

Návrh usnesení:

ZO schvaluje následující pravidla rozpočtového provizoria:

Do schválení rozpočtu se hospodaření obce řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria:

a) hradit závazky ze smluv uzavřených do 31.12. předchozího roku,

b) zapojit příjmy a realizovat výdaje u projektů (spolu)financovaných z dotace (týká se rovněž dotace na volby),

c) realizovat výdaje na základě finančního vypořádání transferů; vratky a odvody dotací,

d) realizovat výdaje nutné k odvrácení (zmírnění) škod na majetku či zdraví; výdaje na základě pravomocného rozhodnutí; výdaje, u kterých by prodlení způsobilo škodu (např. platba daní, pokut, penále apod.).

Tato pravidla rozpočtového provizoria se schvalují na dobu neurčitou. Hospodaření se jimi bude řídit vždy do doby schválení rozpočtu, pokud rozpočet nebyl schválen před 1. lednem příslušného roku.

 

Rozpočtová opatření č. 8 a 9.

2019-11-11_18-36-10-000000_1306

2019-12-04_18-39-23-000000_1316

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere rozpočtová opatření na vědomí.

Žádosti a stížnosti občanů

 • Paní Dundrová – žádost o odkup pozemku
 • Rutkovští – stížnost na zápach z kotle Hasselbauerových
 • Pan Šrek – stížnost za zápach ČOV
 • Pan Valenta – žádost o zveřejnění jeho odpovědi

Dopia Valenta

Servisní smlouva s firmou Kubíček VHS. s.r.o.

Servisní smlouva Kubíček

CENÍK_servisní práce_2019

Žádosti o dotace

 • Škola Kvílice (6691 Kč, nábytek do školní jídelny)

 

 • SDH (43000 Kč, stejně jako v roce 2019)

Žádost o dotaci SDH Plchov

 • Český svaz včelařů o.s. (1200 Kč, 3 x 400 Kč příspěvek na pronájem hasičárny)

Žádost o dotaci Včelaři Klobuky

 • Pohodáři

 

 • Petr Pichlík (podpora pro zprovoznění obchodu potravin?)

Informace o ČOV

 • prodloužení zkušebního provozu
 • administrace projektu
 • odborný zástupce provozovatele pro další období
 • závady
 • poplatky na rok 2020 – 45 Kč/1m3

Návrh usnesení: ZO schvaluje poplatek za stočné pro rok 2020 ve výši 45 Kč za 1 m3.

Smlouva s Rezkovými na úhradu spoluúčasti za zpracování územního plánu

Smlouva o smlouvě budoucí Rezkovi

Diskuze

 • sázení stromků
 • snížení jističe hasičárny
 • vítání občánků
 • přesun odstaveného vozidla z návsi
 • úpravna vody pro OÚ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *