Povinné informace

Čestné prohlášení

Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu.

Čestné prohlášení 2012 – Aulický

Čestné prohlášení 2012 – Mikulecký

Čestné prohlášení 2011 – Aulický

Čestné prohlášení 2011 – Mikulecký

Čestné prohlášení 2010 – Aulický

Čestné prohlášení 2010 – Mikulecký