Strategický plán obce Plchov

Strategický plán obce Plchov je koncepčním dokumentem, který

  • v analytické části rekapituluje současný stav obce, hodnotí silné a slabé stránky, možná rizika a perspektivy rozvoje
  • ve strategické části formuluje vizi, jak by obec měla vypadat přibližně za deset let a stanoví problémové okruhy a projektové záměry.

Ke strategické části dokumentu jsou volně připojeny projektové karty, v nichž jsou charakterizovány jednotlivé akce, s nimiž v horizontu zhruba dvou následujících volebních období obec počítá a které jsou potřebné k tomu, aby se podařilo naplnit strategickou vizi, formulovanou v tomto strategickém plánu.

Strategický plán obce Plchov vznikal v součinnosti zastupitelů obce a zpracovatele Přemyslovské střední Čechy o.p.s., do jehož územní působnosti obec Plchov patří. Zastupitelé obce revidovali analytickou část, charakterizovali společně se zpracovateli současný stav obce ve SWOT analýze, formulovali strategickou vizi své obce a připravili pro dokument projektové karty, vycházející ze stavu a očekávání počátkem roku 2013, kdy byl strategický plán obce zpracován.

Celý text strategického plánu obce Plchov

strategický plán obce

Strategický plán aktualizace 2019