Vyhlášky a dokumenty

Evidence právních předpisů Plchova od 16.11.2016

Obecně závazná vyhláška č. 1 2016

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

 

Obecně závazná vyhláška č. 3 2011

o místních poplatcích

 

Obecně závazná vyhláška č. 2 2016

o poplatku za komunální odpad

 

Obecně závazná vyhláška č. 3 2016

Obecně závazná vyhláška č. 4 2016

Obecně závazná vyhláška č. 5 2016

o nočním klidu

Směrnice č. 1 2017 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu